Portfolio

Sajakiri + Sam Muhammad : Kau Tak Pernah Tahu

Sajakiri + Sam Muhammad : Kau Tak Pernah Tahu

Sajakiri + Shazwan Ithnin : Demi Masa

Sajakiri + Shazwan Ithnin : Demi Masa

Sajakiri + Ryan Hussain & Shauqi Ashad : Anak Perang

Sajakiri + Ryan Hussain & Shauqi Ashad : Anak Perang

Sajakiri + Rayme Zainal : Tiada Lagi Esok

Sajakiri + Rayme Zainal : Tiada Lagi Esok

Sajakiri + Muadz Roslan : Ku Kan Pergi

Sajakiri + Muadz Roslan : Ku Kan Pergi

Sajakiri + Muhsin : Tinggal Rangka

Sajakiri + Muhsin : Tinggal Rangka

Sajakiri + Dana Aechido : Mutiara

Sajakiri + Dana Aechido : Mutiara